Đánh giá chương trình phòng chống HIV dành cho thanh thiếu niên đường phố tại TP.Hồ Chí Minh và Hải Phòng

Để đánh giá hiệu quả chương trình phòng chống HIV trong nhóm thanh thiếu niên đường phố  sau 2 năm thực hiện, Qũy Cứu trợ Nhi Đồng (SC) phối hợp với Viện nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS) đã thiết kế khung điều tra tìm hiểu kiến thức và các hành vi nguy cơ liên quan đến vấn đề lây nhiễm và dự phòng HIV đối với 560 thanh thiếu niên đường phố độ tuổi 15-24 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng từ ngày 25/9 – 1/10/2010.

Các mục tiêu đánh giá cụ thể

  1. Đánh giá sự thay đổi nhận thức về kiến thức, thái độ và thực hành liên quan đến phòng chống HIV trong nhóm đối tượng thanh thiếu niên đường phố với mức độ tiếp cận các hoạt động của dự án (từ tham gia nhiều hoạt động nhất đến chưa từng tiếp cận với dự án).
  2. Thu thập thông tin phân loại nhóm thanh thiếu niên đường phố có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất tại TP.Hồ Chí Minh và Hải Phòng.
  3. Tập hợp những mong muốn và đề xuất của thanh thiếu niên đường phố về giai đoạn tiếp theo của chương trình.
  4. Xác định các thách thức mà các giáo dục viên đồng đẳng và đối tác địa phương gặp phải trong triển khai chương trình.
  5. Xây dựng khuyến nghị để cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả của nhân viên tiếp cận cộng đồng, hệ thống giới thiệu, chuyển tuyến và quản lý trường hợp ở giai đoạn tiếp theo. 

 

Đánh giá chương trình phòng chống HIV dành cho thanh thiếu niên đường phố tại TP.Hồ Chí Minh và Hải Phòng

     Lớp tập huấn Điều tra viên tại Hải Phòng

Trước khi tiến hành đánh giá, cán bộ Viện nghiên cứu Y – Xã hội học đã tổ chức khóa tập huấn kĩ năng phỏng vấn, thu thập số liệu 4 ngày (21/9-24/9/2010) cho hơn 20 thanh thiếu niên đường phố.  Sau khóa tập huấn, chính các bạn thanh thiếu niên này sẽ trở thành các điều tra viên trực tiếp thực hiện việc thu thập số liệu đánh giá của chương trình. Trong quá trình triển khai thực địa, các điều tra viên đã thể hiện sự nhiệt tình cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc phỏng vấn để có được thông tin đánh giá tốt nhất, chính xác nhất.
 

Đánh giá chương trình phòng chống HIV dành cho thanh thiếu niên đường phố tại TP.Hồ Chí Minh và Hải Phòng
Các Điều tra viên tham gia trò chơi trong lớp tập huấn

 

 Bên cạnh quá trình thu thập số liệu định lượng, các cán bộ của ISMS đồng tiến hành 4 cuộc thảo luận nhóm, 30 phỏng vấn sâu với thanh thiếu niên đường phố, các giáo dục viên đồng đẳng và phỏng vấn sâu một số cán bộ địa phương, cán bộ dự án để ghi nhận thêm những ý kiến đóng góp của họ về các hoạt động và hiệu quả của chương trình.


Sau khi kết thúc thực địa, toàn bộ phiếu thu về sẽ được đội quản lý dữ liệu làm sạch và nhập 2 lần với phần mềm Epidata. Các file ghi âm cũng được gỡ ra và coding bằng phần mềm Atlasti. Số liệu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với SC trước khi có kế hoạch xây dựng chương trình can thiệp giai đoạn tiếp theo.