Phát triển hệ thống y tế

isms.org.vn

Tập huấn “Kỹ năng quản lý dự án và viết báo cáo” và Hội thảo tham vấn “Khảo sát tình hình trừng phạt thân thể, tinh thần và bạo lực trẻ em”

isms.org.vn

Triển khai khóa đào tạo cho cán bộ y tế về định suất

isms.org.vn

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học lần III tại Thái Nguyên

isms.org.vn

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học lần II tại Thái Nguyên

isms.org.vn

Hội thảo nâng cao năng lực nghiên cứu lần 2

isms.org.vn

Hội thảo-Nâng cao năng lực nghiên cứu

isms.org.vn

Nghiên cứu "Đánh giá tác động của thông tuyến lên công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến huyện và tuyến xã"

isms.org.vn

Hội thảo trình bày sơ bộ “Nghiên cứu thực trạng tổ chức đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, điều kiện và sự cân đối giữa năng lực của cơ sở y tế với số lượng, đối tượng người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu”

isms.org.vn

Lộ trình phát triển và hướng dẫn triển khai mô hình thanh toán BHYT theo phương thức định suất cho tuyến xã tại Việt Nam