Tập huấn “Kỹ năng quản lý dự án và viết báo cáo” và Hội thảo tham vấn “Khảo sát tình hình trừng phạt thân thể, tinh thần và bạo lực trẻ em”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em”, Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS) phối hợp với Tổ chức cứu trợ trẻ em (SC) và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng quản lý dự án và viết báo cáo” và Hội thảo tham vấn “Khảo sát tình hình trừng phạt thân thể, tinh thần và bạo lực trẻ em” từ ngày 17 – 18/11/2016 tại phòng Hội trường tòa nhà 25T2-N05, khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội.

Khóa tập huấn 1,5 ngày giúp học viên nâng cao kiến thức cơ bản về xây dựng kế hoạch hoạt động dự án, xây dựng kế hoạch đánh giá/ giám sát đồng thời nâng cao kỹ năng viết báo cáo về tiến độ hoạt động dự án. Dưới sự hướng dẫn của Thạc sỹ Bùi Đại Thụ và Tiến sỹ Nguyễn Trương Nam – Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học cùng sự tham gia học tập tích cực của hơn 20 cá nhân là đại diện của các tổ chức xã hội làm trong lĩnh vực liên quan đến trẻ em, khóa tập huấn đã thành công tốt đẹp.

Tiếp sau khóa tập huấn, hội thảo tham vấn nhằm thu thập ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo “Tình hình trừng phạt thân thể, tinh thần và bạo lực trẻ em ở Việt Nam” do TS. Phạm Thu Phương trình bày cũng nhận được sự tham gia của nhiều đơn vị, cá nhân quan tâm. Các ý kiến đóng góp thực sự có giá trị cho nhóm nghiên cứu trong việc hoàn thiện báo cáo chính thức tại hội thảo quốc gia sắp tới.