Phòng chống các bệnh truyền nhiễm

isms.org.vn

Khảo sát nhanh chương trình bơm kim tiêm (BKT)

isms.org.vn

Huy động sự tham gia của cộng đồng trong phát hiện bệnh nhân lao thông qua việc triển khai chiến lược PAL tại tuyến y tế cơ sở

isms.org.vn

Tập huấn cho các dẫn trình viên của chương trình Phòng lây truyền mẹ con_2011

isms.org.vn

Nghiên cứu định lượng về người tiêm chích ma túy- dự án R21- tính khả thi trong việc cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV tại các hiệu thuốc ở Hà Giang, Việt Nam

isms.org.vn

Đánh giá tác động chính sách y tế công cộng trong đại dịch Covid-19 đến các nhóm dân cư dễ tổn thương sống gần khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc

isms.org.vn

Tập huấn Giảng viên về Kỹ năng truyền thông và sử dụng công cụ truyền thông trực tiếp Cho các cán bộ của các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam

isms.org.vn

Tư vấn phát triển tài liệu truyền thông cho Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam

isms.org.vn

Tập huấn giảng viên về kỹ năng truyền thông trực tiếp và Sử dụng công cụ chiến dịch Nhớ tôi mỗi lần_2012

isms.org.vn

Tập huấn Giảng viên về Kỹ năng truyền thông và sử dựng công cụ truyền thông trực tiếp cho các cán bộ của các Trung tâm PC HIV/AIDS

isms.org.vn

Tập huấn Giảng Viên về “Kỹ năng truyền thông trực tiếp và Sử dụng công cụ chiến dịch Nhớ tôi mỗi lần”

isms.org.vn

Tập huấn Marketing xã hội cho các cán bộ TT Phòng chống AIDS_2011

isms.org.vn

Khảo sát hành vi của phụ nữ mại dâm, bao gồm cả phụ nữ mại dâm tiêm chích ma túy, tại 7 tỉnh của dự án PEPFAR (vòng 2)

  • 1
  • 2