Phòng chống các bệnh truyền nhiễm

isms.org.vn

Khóa tập huấn cho chương trình Sống Đẹp_2011

isms.org.vn

Đánh giá nhu cầu chuyển đổi nghề của PNMD tại Khánh Hòa

isms.org.vn

Đánh giá nhanh nhóm dân số nguy cơ cao tại Việt Nam

isms.org.vn

Đánh giá giới hạn của dự án “Cứu trợ trẻ em” NAM – Phòng chống HIV cho trẻ em đường phố tại Việt Nam

isms.org.vn

Đánh giá chương trình phòng chống HIV dành cho thanh thiếu niên đường phố tại TP.Hồ Chí Minh và Hải Phòng

isms.org.vn

Sử dụng công cụ truyền thông cho nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm MSM.

isms.org.vn

Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ dự án PMTCT

isms.org.vn

“Khảo sát nhu cầu thay đồi nghề nghiệp của những người hành nghề mại dâm nam và nữ trên bốn quận huyện TPHCM” trong khuôn khổ dự án: “Tiến lên phía trước”

isms.org.vn

Xét nghiệm HIV trước tuần 24 là một phần cơ bản của khám thai định kỳ

isms.org.vn

Nghiên cứu định lượng về sức khỏe nam giới nghiện chích ma túy tại 7 tỉnh Việt Nam

isms.org.vn

Hội thảo về nghiên cứu và dự phòng HIV/AIDS-Nha Trang

  • 1
  • 2