Khóa tập huấn cho chương trình Sống Đẹp_2011

PSI Việt Nam đang tiến hành chương trình can thiệp trong nhóm phụ nữ mại dâm tại 4 tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An và Hồ Chí Minh. Mục tiêu của chương trình nhằm thúc đẩy các hành vi tình dục an toàn và nâng cao tỷ lệ phụ nữ mại dâm đi xét nghiệm HIV và nhận kết quả xét nghiệm cũng như giảm tỷ lệ phụ nữ mại dâm sử dụng ma túy thông qua các hoạt động truyền thông. Bởi vậy, tập huấn cho các nhân viên tiếp cận cộng đồng là một hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo tính hiệu quả của các hoạt động tiếp cận cộng đồng  

 

 Mục đích  

  •  Xây dựng năng lực cho các nhân viên tiếp cận cộng đồng để tiến hành các buổi truyền thông trực tiếp tập trung vào các kỹ năng truyền thông trực tiếp và sử dụng công cụ để truyền tải các thông điệp một cách hiệu quả tới nhóm đối tượng đích
  • Xây dựng năng lự cho cán bộ các Trung tâm phòng chống AIDS tổ chức các khóa tập huấn cho mạng lưới đồng đẳng viên/ nhân viên tiếp cận cộng đồng tập trung vào các kỹ năng tập huấn có sự tham gia và các nguyên tắc học tập ở người lớn

 

Thành phần tham gia     
60 nhân viên tiếp cận cộng đồng, cán bộ trung tâm phòng chống AIDS tại 7 tỉnh


Thời gian     
2 vòng tập huấn với 4 khóa tập huấn cho các nhóm Sống Đẹp tại 4 tỉnh từ tháng 12/2010-9/2011- 1 khóa tập huấn cho giảng viên nguồn tháng 12/2010  - 8 khóa hỗ trợ tập huấn tại các tỉnh


Nhà tài trợ/ đối tác    
Tổ chức dịch vụ dân số Quốc tế tại Việt Nam

 

Vai trò của ISMS

Để đạt được các mục tiêu tập huấn, ISMS có vai trò sau đây:

  •  Làm việc với PSI để xây dựng chương trình tập huấn
  • Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm trước và sau tập huấn
  • Tiến hành tập huấn tại các địa bàn
  • Viết báo cáo tập huấn