Trung tâm nghiên cứu khảo sát

Giới thiệu Trung tâm nghiên cứu khảo sát
Trung tâm Nghiên cứu Khảo sát trực thuộc Viện nghiên cứu Y-Xã hội học (ISMS-SC) là trung tâm tư vấn nghiên cứu chuyên biệt về nghiên cứu khảo sát.
Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những trung tâm hàng đầu trong việc cung cấp cơ sở nghiên cứu cho các nghiên cứu Y- Xã hội học và Y tế công cộng tại Việt Nam và trong khu vực.

Đối tác của Trung tâm là các nhà nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực, các tổ chức phi chính phủ trong nước và Quốc tế, các tập đoàn, trường đại học, các cơ quan chính phủ, và các doanh nghiệp tư nhân. Với phương châm làm việc liên kết chặt chẽ với khách hàng, Trung tâm cung cấp đa dạng các dịch vụ để hỗ trợ thực hiện nghiên cứu khoa học chất lượng cao.

Dịch vụ của Trung tâm

  1. Thu thập số liệu (bao gồm cả chọn mẫu)
  2. Quản lý số liệu
  3. Phân tích số liệu
  4. Đào tạo & nâng cao năng lực về các phương pháp nghiên cứu

Những dịch vụ trên được áp dụng để triển khai các nghiên cứu với các phương pháp nghiên cứu đa dạng như:các điều tra định lượng quy mô lớn và nhỏ, các nghiên cứu theo thời gian, nghiên cứu định tính, nghiên cứu đánh giá. Để biết thêm về các dịch vụ của chúng tôi, các bạn có thể tham khảo tại đây 

Trụ sở chính của ISMS-SC được đặt tại Hà Nội, trực thuộc Viện Nghiên cứu Y-Xã hội học. Qua các dịch vụ, khách hàng có thể kết nối với các chuyên gia nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực:Y-Xã hội học, Kinh tế phát triển, Y tế công cộng, Chính sách công và Nhân chủng học. Đội ngũ nghiên cứu viên được trang bị hệ thống máy tính có khả năng truy cập tốt và cập nhật các phần mềm thống kê.

Nghiên cứu viên hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi xin liên hệ  theo địa chỉ emailsurveycenter@isms.org.vn.