VQUIT - Cai thuốc lá tại Trạm y tế xã

Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học (ISMS) phối hợp với Văn phòng chương trình phòng chống tác hại thuốc lá Quốc Gia (Vinacosh), Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, Trung tâm y tế huyện Đại từ và Trường Đại học New York (NYU) triển khai Dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại Trạm y tế xã” với tài trợ từ Viện Sức khỏe - Bộ Y tế Hoa Kỳ (NIH). Dự án được triển khai tại thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 5 năm từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2018. Mục tiêu của dự án là xây dựng mô hình thí điểm về hỗ trợ tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá trong hệ thống y tế cơ sở và nhằm cung cấp bằng chứng để nhân rộng triển khai mô hình tại các cơ sở y tế tại Việt Nam.

isms.org.vn

Hội thảo định hướng triển khai dự án thí điểm mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã, phường

isms.org.vn

Hội nghị tổng kết giai đoạn 3 - dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm Y tế xã”

isms.org.vn

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá”

isms.org.vn

Hội nghị ‘Xây dựng kế hoạch hoạt động về cai nghiện thuốc lá giai đoạn 2017 – 2018’

isms.org.vn

35% người hút thuốc cai nghiện thành công tại trạm y tế xã

isms.org.vn

Tập huấn Y tế thôn bản cho Dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã”

isms.org.vn

Tập huấn Cán bộ Y tế Trạm cho dự án "Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã"

isms.org.vn

Hội nghị "Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã"

isms.org.vn

Triển khai các hướng dẫn hỗ trợ và điều trị cai thuốc lá tại tuyến y tế cơ sở Việt Nam

isms.org.vn

Triển khai các hướng dẫn hỗ trợ và điều trị sử dụng thuốc lá tại tuyến y tế cơ sở Việt Nam

isms.org.vn

Thông cáo báo chí hội nghị tổng kết giai đoạn 3 dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã”