Tập huấn Cán bộ Y tế Trạm cho dự án "Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã"

Viện nghiên cứu Y - Xã hội học phối hợp với Đại học New York, Trung tâm Y tế huyện Phổ Yên và Vinacosh triển khai lớp tập huấn cán bộ y tế làm việc tại trạm dành cho dự án "Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã". Khóa tập huấn diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9 tại khách sạn Phương Chinh (Phổ Yên - Thái Nguyên). 

Tập huấn Cán bộ Y tế Trạm cho dự án "Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã"
Khóa tập huấn có sự tham gia của BS.TS. Nguyễn Trương Nam – Viện trưởng ISMS, Ths. Nguyễn Thị Linh – Giám đốc trung tâm nghiên cứu (SC-ISMS), BS.CKII. Nguyễn Đức Vượng – Giám đốc trung tâm y tế huyện Phổ Yên, GS.TS Donna Shelly - Đại học New York, các giảng viên và nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu Y - xã hội học cùng toàn thể các Trạm trưởng và cán bộ y tế đang làm việc tại các trạm y tế của 8 xã thuộc huyện Phổ Yên, Thái Nguyên.


Nội dung khóa tập huấn trước hết cung cấp cho cán bộ y tế kiến thức về dự án, hiểu rõ qui trình và mục đích của dự án. Bên cạnh đó khóa tập huấn còn dành phần lớn thời lượng để trang bị các kỹ năng tư vấn truyền thông cho các cán bộ y tế hướng tới sự hiểu quả trong công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá sau này. Khóa tập huấn còn giới thiệu về các tài liệu truyền thông, tác hại của thuốc lá và việc hỗ trợ điều trị cai nghiện thuốc lá thông qua tư vấn.