Tin nhắn cai thuốc lá

Viện nghiên cứu Y – Xã hội học cũng đã chính thức triển khai Chương trình tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá VquitTXT miễn phí cho người hút thuốc muốn cai thuốc. Chương trình được xây dựng dựa trên kết quả của các nghiên cứu mới nhất về cai thuốc lá áp dụng một phương thức hoàn toàn mới trong việc hỗ trợ tư vấn và điều trị cai thuốc lá.

isms.org.vn

Hội thảo viết đề xuất dự án xin tài trợ

isms.org.vn

Hội thảo hướng dẫn viết bài báo khoa học

isms.org.vn

Dự án “Xây dựng và thử nghiệm tính phù hợp và khả thi của hệ thống tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá tại Việt Nam”

isms.org.vn

Cổng thông tin hỗ trợ cai thuốc lá tại Việt Nam