Sức khỏe sinh sản/TD

isms.org.vn

Tập huấn cho các dẫn trình viên của chương trình Phòng lây truyền mẹ con_2011

isms.org.vn

Điều tra quốc gia về sức khỏe sinh sản & sức khỏe tình dục của thanh thiếu niên Việt Nam độ tuổi 10-24

isms.org.vn

Điều tra ban đầu: Nhu cầu chưa được đáp ứng về làm mẹ an toàn và tránh thai trong phân tích chi phí hiệu quả mô hình can thiệp tại tỉnh Quảng Bình

isms.org.vn

Chia sẻ kết quả nghiên cứu về thực trạng sức khỏe sinh sản tại Lạng Sơn, Hòa Bình và Hưng Yên

isms.org.vn

Điều tra ban đầu nhu cầu chưa được đáp ứng về làm mẹ an toàn và tránh thai trong phân tích chi phí hiệu quả mô hình can thiệp tại tỉnh Quảng Bình

isms.org.vn

Nghiên cứu về nâng cao công tác lập kế hoạch dựa trên kết quả nghiên cứu

isms.org.vn

Tập huấn Giảng viên về Kỹ năng truyền thông và sử dụng công cụ truyền thông trực tiếp Cho các cán bộ của các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam

isms.org.vn

Tư vấn phát triển tài liệu truyền thông cho Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam

isms.org.vn

Tập huấn giảng viên về kỹ năng truyền thông trực tiếp và Sử dụng công cụ chiến dịch Nhớ tôi mỗi lần_2012

isms.org.vn

Tập huấn Giảng viên về Kỹ năng truyền thông và sử dựng công cụ truyền thông trực tiếp cho các cán bộ của các Trung tâm PC HIV/AIDS

isms.org.vn

Tập huấn Giảng Viên về “Kỹ năng truyền thông trực tiếp và Sử dụng công cụ chiến dịch Nhớ tôi mỗi lần”

isms.org.vn

Tập huấn Marketing xã hội cho các cán bộ TT Phòng chống AIDS_2011