Tập huấn cho các dẫn trình viên của chương trình Phòng lây truyền mẹ con_2011

Với sự hỗ trợ từ Cứu trợ trẻ em, PSI Việt Nam tiến hành triển khai chương trình can thiệp Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tập trung vào các phụ nữ mang thai tại 4 tỉnh: Bắc Giang, Nam Định, Yên Bái và Điện Biên. Mục tiêu của chương trình nhằm thúc đẩy việc sử dụng các dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con – đặc biệt là xét nghiệm sớm- là một phần cơ bản trong khám thai định kỳ.

Là một phần quan trọng trong các hoạt động tại cấp cơ sở, PSI cộng tác với ISMS sẽ tổ chức các sự kiện huy động cộng, thiết lập sự liên kết giữa các cấp huyện, xã với các truyền thông đại chúng và nâng cao hiệu quả truyền thông bằng cách mời trực tiếp các phụ nữ có thai tại địa bàn tham gia vào các sự kiện. Các công cụ như thảo luận tương tác và các trò chơi mang tính giáo dục sẽ được sử dụng nhằm tạo ra sự năng động và hứng phú cho những người tham gia học hỏi và chia sẻ. Những người tham dự cũng sẽ nhận các tài liệu truyền thông có liên quan. Việc này sẽ góp phần tạo ra một môi trường hỗ trợ và đóng góp vào việc bình thường  hóa xét nghiệm HIV trong thời kỳ mang thai.

 

Mục đích

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ truyền thông cấp tỉnh, huyện nhằm nâng cao khả năng và năng lực tiến hành tổ chức các sự kiện tại cơ sở
  • Áp dụng vào các mảng y tế khác tại cơ sở

 

Thành phần tham gia

44 cán bộ tổ chức là những nhân viên y tế tại 22 huyện của Điện Biên, Nam Định, Bắc Giang và Yên Bái

 

Thời gian

44 sự kiện huy động cộng đồng được tổ chức từ tháng 12/2010 tới tháng 4/ 2011

 

Nhà tài trợ/ đối tác

Tổ chức dịch vụ dân số Quốc tế tại Việt Nam 

 

Vai trò của ISMS

Để đạt được các mục tiêu tập huấn, ISMS có vai trò sau đây:
 

Làm việc với PSI để xây dựng cấu trúc, kịch bản cũng như hướng dẫn chi tiết để tiến hành tổ chức một sự kiện


Xây dựng bộ trắc nghiệm trước và sau sự kiện


Tập huấn cho các dẫn trình viên để tiến hành tổ chức sự kiện


Viết báo cáo và những khuyến nghị