Phòng chống các bệnh không truyền nhiễm

isms.org.vn

Triển khai các hướng dẫn hỗ trợ và điều trị sử dụng thuốc lá tại tuyến y tế cơ sở Việt Nam

isms.org.vn

Xây dựng và phổ biến chương trình đào tạo về điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam

isms.org.vn

Dự án: “Xây dựng và thử nghiệm tính phù hợp và khả thi của hệ thống tin nhắn hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường đối với người cao tuổi tại Việt Nam

isms.org.vn

Triển khai “Chương trình hỗ trợ cai thuốc lá trong doanh nghiệp”

isms.org.vn

Cổng thông tin hỗ trợ cai thuốc lá tại Việt Nam

isms.org.vn

Hội thảo khoa học "Giải pháp dinh dưỡng phòng chống loãng xương ở cộng đồng"

isms.org.vn

Chăm sóc sớm ở bà mẹ và trẻ sơ sinh: Hội nghị bàn tròn tại Việt Nam

isms.org.vn

Nghiên cứu đánh giá thái độ của cán bộ y tế đối với vấn đề cai thuốc lá tại Việt Nam 2012-2

isms.org.vn

Điều tra ban đầu về hút thuốc lá thụ động và giám sát ở 9 bệnh viện tại 3 vùng miền của Việt Nam 2012-2013