Điều tra ban đầu về hút thuốc lá thụ động và giám sát ở 9 bệnh viện tại 3 vùng miền của Việt Nam 2012-2013

Khái quát

Trong năm 2008, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia (VINACOSH) và Trường Đại học Johns Hopkins đã hợp tác tiến hành nghiên cứu cắt ngang đánh giá hành vi hút thuốc và lượng nicotine có trong không khí ở chín bệnh viện tại Việt Nam. Nghiên cứu cũng đánh giá kiến thức về hậu quả của việc tiếp xúc với khói thuốc lá (SHS) và thái độ đối với chính sách hút thuốc của 900 nhân viên y tế. Điều tra cơ bản này đã chỉ ra nhiều bằng chứng về mức độ hút thuốc tương đối cao tại các bệnh viện và việc thực hiện chính sách không khói thuốcchưa mang lại hiệu quả.  Mặc dù tại các bệnh viện đều có biển báo cấm hút thuốc và quy định hình phạt cảnh cáo nhưng vẫn tồn tại một con số không nhỏ những người không tuân thủ các quy tắc này.

Nghiên cứu cũng cho thấy việc đào tạo, nâng cao kiến thức cho các nhân viên y tế - những người đóng vai trò hỗ trợ các quy định cấm hút thuốc – là rất cần thiết. Hơn nữa, tỷ lệ hút thuốc trong số các nhân viên y tế nam khá cao, điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết của dịch vụ cai thuốc lá cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân. Dựa trên điều tra cơ bản này, VINACOSH đã làm việc với các bệnh viện địa phương để tăng cường việc thi hành chính sách không khói tại các bệnh viện.

Nghiên cứu này nhằm đánh giá quá trình giảm thiểu tiếp xúc với khói thuốc và đo lường sự thay đổithái độ đối với chính sách không khói thuốc tại chín bệnh viện ở Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng nhằm tìm hiểu thực trạng hút thuốc lá trong số các bệnh nhân nhập viện.

Mục tiêu

Các mục tiêu bao gồm:

  1. Đánh giá thái độ của cán bộ y tế đối với chính sách không khói thuốc lá tại bệnh viện (SFH);
  2. Đánh giá việc thực hiện, tuân thủ chính sách không khói thuốc lá tại bệnh viện;
  3. Đánh giá thực trạng hút thuốc để giải quyết vấn đề hút thuốc trong số  bệnh nhân,giađìnhbệnh nhân và cán bộ y tế;
  4. Đề xuất các chương trình can thiệp cho chính sách không khói thuốc lá và các biện pháp giúp cai nghiện thuốc lá.

Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu cắt ngang, tiến hành phỏng vấn trực tiếp các bác sĩ theo bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Tiến hành phỏng vấn song song với quan sát môi trường bệnh viện. Nghiên cứu thực hiện với sự tham gia của khoảng 250 bác sĩ thuộc 9 bệnh viện được lựa chọn thông qua phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên hai giai đoạn (Giai đoạn 1: lựa chọn các phòng ban/bộ phận; Giai đoạn 2: lựa chọn các bác sĩ).

Tài trợ & Đối tác

Nghiên cứu được tiến hành với sự hỗ trợ của tổ chức Atlantic Philanthropies thông qua khoản trợ cấp cho Viện kiểm soát sử dụng thuốc lá toàn cầu - Trường y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg. Nghiên cứu đang được thực hiện dưới sự hợp tác của Viện kiểm soát sử dụng thuốc lá toàn cầu và Viện nghiên cứu Y-Xã hội học (ISMS).

 

Điều tra ban đầu về hút thuốc lá thụ động và giám sát ở 9 bệnh viện tại 3 vùng miền của Việt Nam 2012-2013