Đào tạo CBYT về tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá

Từ ngày 23 – 25/5/2015, Viện nghiên cứu Y - Xã hội học, Ban chỉ đạo chương trình phòng chống tác hại thuốc lá– Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức khóa đào tạo giảng viên Quốc gia về tư vấn và điều trị cai thuốc lá cho hơn 70 học viên là các bác sĩ, cán bộ y tế đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau khóa đào tạo, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ giảng viên quốc gia về tư vấn và điều trị nghiện thuốc lá, đây chính là đội ngũ giảng viên nòng cốt của dự án tại nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam.

isms.org.vn

Xây dựng và phổ biến chương trình đào tạo về điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam

isms.org.vn

Tổ chức khóa đào tạo giảng viên Quốc gia chương trình phòng chống tác hại thuốc lá

isms.org.vn

Nghiên cứu đánh giá thái độ của cán bộ y tế đối với vấn đề cai thuốc lá tại Việt Nam 2012-2