Danh mục Tin tức

Tuyển dụng: Cán bộ dự án

Tuyển dụng trợ lý nghiên cứu

VIỆN NGHIÊN CỨU Y - XÃ HỘI HỌC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ DỰ ÁN

ISMS tuyển dụng điều tra viên dự án “Đánh giá sự chuẩn bị cho tuổi già độc lập ở Việt Nam”

Viện Nghiên Cứu Y Xã hội học (ISMS) cần tuyển điều tra viên tham gia thu thập số liệu định lượng cho nghiên cứu “Đánh giá sự chuẩn bị cho tuổi già độc lập ở Việt Nam”. Điều tra viên sử dụng bộ câu hỏi đã thiết kế sẵn, tiến hành phỏng vấn đối tượng nghiên cứu trong danh sách qua điện thoại, dự kiến thu thập nghiên cứu trong tháng 09-10/2021.

Hội thảo hướng dẫn viết bài báo khoa học

Với sự tài trợ của Viện Ung thư/Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ, Viện nghiên cứu Y - Xã hội học phối hợp cùng trường Đại học New York triển khai dự án “Xây dựng và thử nghiệm tính phù hợp và khả thi của hệ thống tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá tại Việt Nam”.

Seminar khoa học lần 3

Buối seminar được diễn ra và 13h30 ngày 29/12/2016 tại ISMS  với sự tham dự của PGS. TS. Giang Thanh Long – Viện trưởng Viện Chính Sách Công và Quản Lý (IPPM), trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các nghiên cứu sinh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Viện nghiên cứu Y – Xã hội học