Danh mục Tin tức

ISMS tuyển dụng điều tra viên dự án “Đánh giá sự chuẩn bị cho tuổi già độc lập ở Việt Nam”

Viện Nghiên Cứu Y Xã hội học (ISMS) cần tuyển điều tra viên tham gia thu thập số liệu định lượng cho nghiên cứu “Đánh giá sự chuẩn bị cho tuổi già độc lập ở Việt Nam”. Điều tra viên sử dụng bộ câu hỏi đã thiết kế sẵn, tiến hành phỏng vấn đối tượng nghiên cứu trong danh sách qua điện thoại, dự kiến thu thập nghiên cứu trong tháng 09-10/2021.

Hội thảo hướng dẫn viết bài báo khoa học

Với sự tài trợ của Viện Ung thư/Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ, Viện nghiên cứu Y - Xã hội học phối hợp cùng trường Đại học New York triển khai dự án “Xây dựng và thử nghiệm tính phù hợp và khả thi của hệ thống tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá tại Việt Nam”.

Seminar khoa học lần 3

Buối seminar được diễn ra và 13h30 ngày 29/12/2016 tại ISMS  với sự tham dự của PGS. TS. Giang Thanh Long – Viện trưởng Viện Chính Sách Công và Quản Lý (IPPM), trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các nghiên cứu sinh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Viện nghiên cứu Y – Xã hội học

Seminar khoa học lần 2

Ngày 1/12/2016, ISMS đã tổ chức thành công buổi seminar khoa học thứ hai với sự tham gia của Ban lãnh đạo và các nghiên cứu viên trong Viện. Trong buổi seminar, PGS. TS. Giang Thanh Long đã trình bày về “THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI NGHÈO CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở VIỆT NAM” -  Bài báo đã được đăng trên tạp chí Kinh tế & Phát triển (11/2016). 

Seminar khoa học lần 1

Buổi seminar khoa học đầu tiên đã được thực hiện ngày 21/10/2016. Buổi seminar đã thu hút được đông đảo các cán bộ, ban lãnh đạo Viện, và các đại diện công ty TNHH Dinh Dưỡng Nutricare tham gia. Nhằm khuyến khích, tăng cường, và nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học cho cán bộ Viện và đồng nghiệp bên ngoài.

Thongke.info - diễn đàn chia sẻ kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, thống kê

Thongke.info.vn được xây dựng dựa trên tâm huyết của các cán bộ Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học, với mục tiêu trở thành diễn đàn chia sẻ kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, thống kê của các nghiên cứu viên nhiều kinh nghiệm, các nghiên cứu viên trẻ, và sinh viên Việt Nam.