Cai thuốc lá tại phòng khám ngoại trú

isms.org.vn

Triển khai tư vấn hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại các phòng khám  và điều trị ngoại trú HIV tại Việt Nam