Dinh dưỡng

isms.org.vn

Đánh giá định tính về thực hành nuôi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong bối cảnh ảnh hưởng của HIV tại Việt Nam

isms.org.vn

Đánh giá định tính về thực hành nuôi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

isms.org.vn

Thực địa A&T tại Thanh Hóa

isms.org.vn

Hình ảnh tập huấn nghiên cứu Alive & Thrive

isms.org.vn

Đánh giá nhu cầu và xây dựng tài liệu tập huấn về dinh dưỡng cho cán bộ y tế

isms.org.vn

Điều tra ban đầu đánh giá hiệu quả các dịch vụ can thiệp của dự án Alive and Thrive

isms.org.vn

Đánh giá tình trạng thiếu năng lượng trường diễn (Chronic Energy Deficiency-CED) và các yếu tố liên quan trên phụ nữ 17-18 tuổi chưa kết hôn ở một vùng nông thôn nghèo Việt Nam

isms.org.vn

Điều tra ban đầu: Mô hình nhượng quyền xã hội Mặt Trời Bé Thơ và Chiến dịch truyền thông đại chúng về thực hành nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, dự án Alive & Thrive

isms.org.vn

Khảo sát ban đầu về ảnh hưởng của mô hình nhượng quyền xã hội Alive and Thrive và chiến dịch truyền thông đại chúng

isms.org.vn

Đánh giá quá trình thực hiện và thực hành của dự án Alive & Thrive.

isms.org.vn

Tính toán chi phí gói dịch vụ tư vấn nuôi còn bằng sữa mẹ và cho trẻ ăn bổ sung theo mô hình phòng tư vấn "Mặt trời bé thơ"

isms.org.vn

Đánh giá hiệu quả các dịch vụ can thiệp của Alive and Thrive