Điều tra ban đầu: Mô hình nhượng quyền xã hội Mặt Trời Bé Thơ và Chiến dịch truyền thông đại chúng về thực hành nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, dự án Alive & Thrive

Năm 2011, Alive&Thive phối hợp với Viện Nghiên cứu Y- Xã hội học (ISMS) tiến hành điều tra tại 11 tỉnh dự án nhằm cung cấp số liệu ban đầu để đánh giá hiệu quả của dịch vụ tư vấn và truyền thông đại chúng về thực hành NDTN. Cuộc điều tra này cũng thu thập thông tin về tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ nhỏ. Báo cáo đưa ra các kết quả chính về kiến thức, niềm tin và thực hành NDTN cho trẻ dưới 24 tháng tuổi tại 11 tỉnh dự án. Cuộc điều tra được thực hiện với 10.834 bà mẹ và trẻ dưới 24 tháng tuổi. 
Đọc thêm