Đánh giá định tính về thực hành nuôi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Đặt vấn đề

Viện nghiên cứu Y-Xã hội học phối hợp với Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật về dinh dưỡng và thực phẩm (FANTA-2/USAID) tiến hành một đánh giá định tính về thực hành dinh dưỡng cho trẻ nhỏ trong bối cảnh ảnh hưởng của HIV, bao gồm cả việc sử dụng nước sạch để pha chế thực phẩm thay thế, và khảo sát thị trường để xác định sự sẵn có và khả năng cung cấp các thực phẩm bổ sung và thực phẩm thay thế. Những kết quả này sẽ giúp cho việc phát triển và sửa đổi các tài liệu tư vấn về thực hành dinh dưỡng cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV. Khảo sát được tiến hành tại hai thành phố Hải Phòng và Hồ Chí Minh. Và được thực hiện bởi nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu Y Xã hội học.
 

Đối tượng tham gia và phương pháp thu thập số liệu đánh giá

Chúng tôi dự kiến sẽ phỏng vấn, quan sát tham dự với một số cá nhân và các nhóm sau:
 

Địa điểm

Các đối tượng được tuyển chọn từ vùng nông thôn của Thành phố Hải Phòng và Sài Gòn.  
 

Tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia phỏng vấn

  • Bà mẹ nhiễm HIV và có con trong độ tuổi từ 0-12 tháng tuổi có nhận dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc y tế và chăm sóc tại nhà trong năm qua. Con của họ bao gồm cả trẻ bị suy dinh dưỡng và không suy dinh dưỡng (tính theo biểu đồ phát triển trẻ em)
  • Bố của các trẻ từ 0-12 tháng tuổi có mẹ nhiễm HIV
  • Người chăm sóc là những người đang chăm sóc trẻ từ 0-12 tháng tuổi có mẹ bị nhiễm HIV. Trẻ chăm sóc bao gồm cả trẻ bị suy dinh dưỡng và không suy dinh dưỡng (tính theo biểu đồ phát triển trẻ em)
  • Thành viên của nhóm hỗ trợ người nhiễm HIV là những người nhiễm HIV hiện đang là thành viên của nhóm hỗ trợ
  • Người cung cấp dịch vụ (cán bộ y tế, tư vấn viên) là người thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ và tư vấn cho các bà mẹ có H (tốt nhất là không nên phỏng vấn, quan sát những người cung cấp dịch vụ có khách hàng tham gia vào nghiên cứu này. Tuy nhiên, nếu không thể chọn được đối tượng thì có thể chấp nhận những người cung cấp dịch vụ này tham gia vào nghiên cứu)
  • Là người tình nguyện tham gia nghiên cứu  
  • Không chọn những đối tượng:
  • Những người từ chối tham gia nghiên cứu, những người có vấn thề về thần kinh hay bị ốm mà họ không thể cung cấp thông tin.
  • Những bà mẹ không nhiễm HIV
  • Không chọn bố và mẹ hoặc người chăm sóc của cùng một trẻ em