Hình ảnh tập huấn nghiên cứu Alive & Thrive

Tập huấn Cán bộ thu thập số liệu cho điều tra ban đầu dự án Alive & Thrive diễn ra từ ngày 03 - 09 tháng 06/2010 tại hội trường tầng 7 - Trường Đại học Y tế Công cộng đã chính thức mở đầu cho đợt thu thập số liệu đầu tiên tại Thanh Hóa diễn ra vào giữa tháng 06/2010. 

Tham dự khóa tập huấn có 35 sinh viên Y tế Công cộng và một số các cán bộ khác đã và đang công tác trong lĩnh vực y tế, xã hội học. 

Các nội dung trong tập huấn xoay quanh nội dung, kỹ năng cân đo, kỹ năng hỏi bộ câu hỏi điều tra hộ gia đình về tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ đang nuôi con nhỏ dưới 60 tháng tuổi ở những tỉnh sẽ áp dụng mô hình nhượng quyền xã hội của dự án Alive & Thrive 

Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm. Các module trong bộ câu hỏi được chia thành nhiều phần để các nhóm phụ trách điều hành thảo luận và song song với đó là sự hỗ trợ và giải thích từ các giảng viên. Sau đó các học viên được ghép cặp thực hành hỏi và đóng vai cho từng module và cả bộ câu hỏi. 

Sau ngày tập huấn và thực hành trên lớp, các học viên được về xã Tân Minh - Thường Tín - Hà Nội để thực hành hỏi và cân đo các bà mẹ, trẻ em tại các hộ gia đình. 

Sau đây là một số hình ảnh về tập huấn:
 
Thạc sỹ Nguyễn Đức Minh giới thiệu chung về nghiên cứu A&T 

Hình ảnh tập huấn nghiên cứu Alive & Thrive


Các thành viên đặt câu hỏi 

Hình ảnh tập huấn nghiên cứu Alive & Thrive

Giải đáp các câu hỏi của học viên

Hình ảnh tập huấn nghiên cứu Alive & Thrive

Cử nhân Nguyễn Thị Linh (cán bộ ISMS) trình bày và thảo luận về chương trình tập huấn

Hình ảnh tập huấn nghiên cứu Alive & Thrive

Tiến sỹ Nguyễn Trương Nam tập huấn về các nguyên tắc trong phỏng vấn định lượng

Hình ảnh tập huấn nghiên cứu Alive & Thrive

Các thành viên đặt câu hỏi thảo luận

Hình ảnh tập huấn nghiên cứu Alive & Thrive

Tập huấn về quy trình, nhiệm vụ của điều tra viên, giám sát viên

Hình ảnh tập huấn nghiên cứu Alive & Thrive

Thực hành cân đo trẻ trên mô hình

Hình ảnh tập huấn nghiên cứu Alive & Thrive