Đánh giá hiệu quả các dịch vụ can thiệp của Alive and Thrive

Giới thiệu nghiên cứu

Nhờ cải cách kinh tế từ năm 1986, Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự cải thiện rõ rệt tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em. Tuy nhiên, suy dinh dưỡng trẻ em vẫn là 1 vấn đề sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam. Nuôi con bằng sữa mẹ và cho ăn bổ sung không hợp lý được coi là nguyên nhân chính của suy dinh dưỡng và cần được giải quyết để cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

Dự án Alive and thrive do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ trong thời gian 5 năm (2009-2013) nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng tỷ lệ tử vong ở trẻ em do nuôi dưỡng và thực hành cho trẻ nhỏ ăn chưa hợp lý ở 3 nước, bao gồm cả Việt Nam.

Tình trạng dinh dưỡng của đối tượng trẻ em đích được kỳ vọng là sẽ được cải thiện thông qua sự tác động của 4 hoạt động chính của các mô hình dịch vụ như:

Hỗ trợ viện dinh dưỡng quốc gia để trở thành 1 nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ 5 thành phố và 10 tỉnh đã được chọn để thiết lập cơ sở dịch vụ xã hội cho hoạt động nuôi dưỡng trẻ (IYCF).

Phát triển gói dịch vụ chuẩn cho các địa phương như hướng dẫn dịch vụ chuẩn và giá cả tại địa phương;

Xây dựng cơ chế hoạt động, các tiêu chuẩn lựa chọn dịch vụ, đào tạo về sơ sinh và trẻ nhỏ (IYCF) cho nhân viên Y tế, hỗ trợ và giám sát thường xuyên;

Xây dựng các chiến lược kích cầu thông qua các hoạt động quảng cáo, vận động và mạng lưới.

Nhằm thu thập các dữ liệu ban đầu cho nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả các dịch vụ can thiệp của Alive and Thrive đối với thực hành nuôi dưỡng trẻ em và trẻ nhỏ (IYCF) và phòng chống thấp còi ở trẻ em nông thôn Việt Nam” được xây dựng với các giả thuyết cụ thể là:

Thực hành nuôi dưỡng trẻ (IYCF) phù hợp lứa tuổi: Tỷ lệ bú sữa mẹ hoàn toàn EBF ở trẻ dưới 6 tháng tuổi hoặc bú sữa mẹ + ăn thức ăn bổ sung phù hợp với tuổi cho trẻ từ 6 đến dưới 24 tháng tuổi sẽ cao hơn trong số trẻ em từ 0-2 tuổi đang sống trong xã có dịch vụ IYCF so với các xã không có dịch vụ IYCF.

Tỷ lệ trẻ em từ 2 đến 5 tuổi bị SDD thấp còi trong xã có dịch vụ IYCF sẽ thấp hơn so với SDD trẻ em từ 2 đến 5 tuổi trong những xã không có dịch vụ IYCF: Đây là một nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên chùm trước sau có đối chứng. 40 trạm Y tế xã (TYTX) thuộc 4 tỉnh sẽ được chọn. Sau khi kiểm tra các đặc trưng ban đầu, những (TYTX) này sẽ được chọn ngẫu nhiên theo:

  • Dịch vụ nhà nước.
  • Dịch vụ IYCF + dịch vụ nhà nước.

Đánh giá cuối sẽ được tiến hành sau 3 năm thực hiện chương trình.

Đề cương này do Viện nghiên cứu Y-Xã hội học xây dựng sử dụng cho điều tra thu thập dữ liệu ban đầu

Mục đích và mục tiêu nghiên cứu

 Mục đích

Thực hành nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (IYCF)
Tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ trên 2 tuổi

Với các giả thuyết cụ thể

Thực hành nuôi dưỡng trẻ (IYCF) phù hợp lứa tuổi: Tỷ lệ bú sữa mẹ hoàn toàn EBF ở trẻ dưới 6 tháng tuổi hoặc bú sữa mẹ + ăn thức ăn bổ sung phù hợp với tuổi cho trẻ từ 6 đến dưới 24 tháng tuổi sẽ cao hơn trong số trẻ em từ 0-2 tuổi đang sống trong xã có dịch vụ IYCF so với các xã không có dịch vụ IYCF
Tỷ lệ trẻ em từ 2 đến 5 tuổi bị SDD thấp còi trong xã có dịch vụ IYCF sẽ thấp hơn so với SDD trẻ em từ 2 đến 5 tuổi trong những xã không có dịch vụ IYCF

 Mục tiêu

Mô tả đặc điểm kinh tế xã hội của nhóm chứng và các nhóm can thiệp - đối tượng sẽ nhận được dịch vụ IYCF;
Cung cấp các thông tin về kiến thức và thực hành IYCF của nhóm chứng và nhóm can thiệp;
Xác định các yếu tố cần thiết can thiệp đối với các đối tượng đích;
Xác định các ưu tiên cho lập kế hoạch can thiệp và sự phân bố hợp lí các nguồn lực hạn chế.
Thiết lập các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá;
Cung cấp các thông tin chính cho các tổ chức có liên quan tham gia làm việc với dự án.
Cung cấp thông tin để đo lường tác động của dự án.

Phương pháp tiến hành điều tra ban đầu

Thiết kế nghiên cứu định lượng trên cả hai nhóm can thiệp và đối chứng. Cuộc điều tra gồm 3 phần:

  1. Điều tra hộ gia đình: phỏng vấn các bà mẹ có con dưới 2 tuổi
  2. Điều tra nhân viên Y tế và quan sát cơ sở Y tế
  3. Thu thập các dữ liệu nhân trắc (chiều cao và cân nặng) của trẻ từ 0-60 tháng tuổi và mẹ của chúng

Phỏng vấn trực tiếp sử dụng bộ câu hỏi đã chuẩn bị sẵn.

Các địa điểm nghiên cứu: chọn xã và tỉnh

Đánh giá tác động sẽ được thực hiện tại 4 tỉnh đại diện cho 4 miền Nam, Bắc, ven biển miền Trung và Tây nguyên. A&T ở Việt Nam và IFPRI sẽ xác định 4 tỉnh với tiêu chí:

Có tỷ lệ SDD thấp còi cao và giảm chậm.
Những tỉnh không có rào cản kinh tế lớn để chấp nhận các khuyến nghị của IYCF;
Đại diện của A&T theo các vùng địa lí;
40 xã sẽ được chọn ngẫu nhiên từ 4 tỉnh đã được chọn