Dinh dưỡng

isms.org.vn

Nghiên cứu Đánh giá quá trình thực hiện "Dự án cải thiện thực hành nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ"

isms.org.vn

Chi phí cho việc sử dụng F75, F100 và RUTF trong chăm sóc và điều trị suy dinh dưỡng nặng cấp tính và các bệnh liên quan ở trẻ em dưới 6 tuổi.

isms.org.vn

Tính toán chi phí sử dụng sản phẩm F75, F100 và Rutf trong khám, điều trị suy dinh dưỡng nặng và các bệnh lý liên quan cho đối tượng dưới 6 tuổi

isms.org.vn

Khảo sát tác động của chiến dịch truyền thông A&T tới cải thiện thực hành nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 2012-2013

isms.org.vn

Nghiên cứu “Thực trạng dinh dưỡng trẻ em đô thị Việt Nam”

isms.org.vn

Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học ra mắt Trung tâm Dinh dưỡng và Sức khỏe

isms.org.vn

Tập huấn cho điều tra viên dự án A&T Miền Bắc và Miền Trung-Tây Nguyên

isms.org.vn

Tập huấn A&T Endline 4 tỉnh

isms.org.vn

Tập huấn cho đánh giá cuối kỳ A&T 4 tỉnh

isms.org.vn

Nhân trắc dinh dưỡng dành cho trẻ em

isms.org.vn

Những lưu ý trong chế độ ăn bổ sung của trẻ

isms.org.vn

Hội thảo khoa học về "Thực trang dinh dưỡng trẻ em đô thị Việt Nam"