Nhân trắc dinh dưỡng dành cho trẻ em

Ứng dụng Nhân trắc dinh dưỡng dành cho trẻ em được xây dựng cho chương trình "Thực phẩm tốt cho sức khỏe".

Ứng dụng được xây dựng với mục đích giúp bạn đánh giá được tình trạng dinh dưỡng của trẻ qua đó hỗ trợ bạn trong phương pháp nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Tác giả : BS.TS Trương Hồng Sơn; BS.TS Phan Bích Nga; BS.ThS Nguyễn Đức Minh và các cộng sự!