Tập huấn cho điều tra viên dự án A&T Miền Bắc và Miền Trung-Tây Nguyên

Từ ngày 30/3 đến ngày 1/4/2014, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học đã tổ chức tập huấn cho điều tra viên dự án A&T Endline của 4 tỉnh miền bắc và 4 tỉnh miền trung – Tây Nguyên tòa nhà NIIT. Đợt tập huấn có sự tham gia của TS.Bs Nguyễn Trương Nam – Viện trưởng viện nghiên cứu Y – Xã hội học, Ths.Bs Bùi Đại Thụ, Ts Nguyễn Thanh Tuấn – Đại diện cho dự án A&T cùng các điều phối viên, giám sát viên và hơn 40 điều tra viên.

Trong 3 ngày, điều tra viên được chia sẻ những thông tin liên quan dự án can thiệp A&T, làm quen với bộ câu hỏi, quy trình thực địa. Trọng tâm của các ngày tập huấn, điều tra viên được tập huấn và thực hành những kĩ năng giao tiếp, kĩ thuật phỏng vấn, kĩ thuật cân đo…

Ngoài ra, Viện nghiên cứu Y - Xã hội học còn tổ chức buổi thực hành cho điều tra viên tại hai xã Võng La, Nam Phương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngày 7/4/2014, Hà Nội và Đà Nẵng sẽ là 2 thành phố đầu tiên tiến hành điều tra.