Tập huấn A&T Endline 4 tỉnh

Ngày 6/6/2014, Trung tâm nghiên cứu (SC - ISMS) tiến hành tổ chức tập huấn cho đợt đánh giá cuối kỳ dự A&T tại 4 tỉnh (Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Vĩnh Long). Buổi tập huấn có sự tham dự của Ts.Bs Nguyễn Trương Nam (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y-Xã hội học), Ths.Bs Nguyễn Đức Minh (Viện phó Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học), Bà Nguyễn Linh (Giám đốc trung tâm nghiên cứu SC - ISMS), đại diện Viện nghiên cứu và chính sách lương thực quốc tế (IFPRI) – Ts. Bs Nguyễn Hồng Phương và hơn 30 nhân viên là điều phối viên, giám sát viên, điều tra viên của SC.

Khóa tập huấn kéo dài trong 5 ngày, các điều tra viên (ĐTV) được đào tạo các kỹ năng cơ bản như phỏng vấn, xử lý tình huống, team work. Ngoài ra, SC – ISMS giúp ĐTV làm quen và thực hành bộ câu hỏi trên mẫu phiếu giấy và trên máy tính (CAPI).

Trong đợt đánh giá này, SC sẽ sử dụng thu thập dữ liệu bằng phần mềm CS pro trên máy tính, đây cũng là phương pháp thu thập số liệu mới đã được SC thực hiện thành công trong 2 cuộc đánh giá A&T 4 tỉnh trước đây. Đối tượng phỏng vấn bao gồm 4800 bà mẹ có con nhỏ từ 0-5 tuổi, cán bộ y tế, quan sát các cuộc tư vấn dinh dưỡng. Theo dự kiến, đợt khảo sát sẽ kéo dài gần 3 tháng, sẽ được bắt đầu tại tỉnh Thái Nguyên và kết thúc tại tỉnh Vĩnh Long.