Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học ra mắt Trung tâm Dinh dưỡng và Sức khỏe

Ngày 12/3/2013, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học đã tổ chức buổi ra mắt trung tâm Dinh dưỡng. Sự kiện có sự tham gia Ts.Bs Nguyễn Trương Nam - Viện trưởng, Ths. Bs Bùi Đại Thụ - Viện Phó - Viện trưởng, TS.Bs Trương Hồng Sơn – Giám đốc trung tâm dinh dưỡng, PGS.TS Giang Thanh Long và toàn thể nhân viên ISMS và Trung tâm Dinh dưỡng và Sức khỏe.
 Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học ra mắt Trung tâm Dinh dưỡng và Sức khỏe
Với đội ngũ chuyên gia đông đảo và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng, Trung tâm đang hướng đến trở thành trung tâm hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ về nghiên cứu trong lĩnh vực dinh dưỡng, dinh dưỡng lâm sàng ở Việt Nam. Hoạt động của Trung tâm tập trung vào các mảng:

  • Thực hiện các nghiên cứu khảo sát thuộc lĩnh vực dinh dưỡng, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Cung cấp các dịch vụ
  • Thiết kế nghiên cứu (dinh dưỡng, lâm sàng…)
  • Thu thập số liệu
  • Tổ chức các khóa đào tạo về dinh dưỡng cho các đối tượng trong tương lai
  • Đào tạo và nâng cao năng lực cho các nghiên cứu viên