THÔNG BÁO: TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

Vị trí: Thực tập sinh

Số lượng: 02

Nơi làm việc: Hà Nội

Nhiệm vụ chính:

- Hỗ trợ chuẩn bị triển khai các hoạt động của nghiên cứu/Dự án

- Tham gia triển khai các hoạt động của nghiên cứu/Dự án

- Tham gia các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu:

- Là sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp đại học, ưu tiên ngành y tế công cộng, xã hội học hoặc các ngành khoa học xã hội phù hợp;

- Có kiến thức nền về nghiên cứu trong khoa học xã hội;

- Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cơ bản;

- Có khả năng hoàn thành công việc đúng hạn, làm việc kiên trì và có trách nhiệm;

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt trong làm việc nhóm.

Quyền lợi: 

- Được chia sẻ và học hỏi các chương trình nghiên cứu đang triển khai.

- Có hỗ trợ hàng tháng, hỗ trợ ăn trưa, công tác phí khi tham gia thực địa, và hỗ trợ gửi xe.

Hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 30/06/2023

Thông tin xin gửi CV về mail: dtv.info@isms.org.vn

Viết bình luận