Tập huấn Giảng Viên về “Kỹ năng truyền thông trực tiếp và Sử dụng công cụ chiến dịch Nhớ tôi mỗi lần”

Khóa tập huấn giảng viên lần này được thiết kế nhằm giúp các cán bộ của các Trung tâm Phòng chống AIDs tham gia trong các hoạt động dự phòng HIV cấp tỉnh do PEPFAR tài trợ hoặc ngoài PEPFAR hỗ trợ có thể:

 

  1. Tiến hành tập huấn lại cho các đồng đẳng viên, nhân viên tiếp cận cộng đồng-những người làm việc với nhóm nguy cơ cao để thúc đẩy sử dụng bao cao su thường xuyên và sử dụng các dịchvụ VCT cũng như giảm các ca nghiện ma túy mới;
  2. Theo dõi/ hỗ trợ các đồng đẳng viên/ nhân viên tiếp cận cộng đồng đã được tập huấn để hỗ trợ họ trong công việc tại thực địa;
  3. Giúp nhận diện các nhu cầu về hỗ trợ trong công tác truyền thông tại cấp tỉnh.


Theo cán bộ ISMS và PSI, một khóa tập huấn tương tự sẽ được tổ chức tại Đồng Nai cho các cán bộ từ các Trung tâm Phòng Chống AIDS các tỉnh Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nghệ An. Dự kiến khóa tập huấn này sẽ diễn ra từ ngày 28/03/2012 đến 30/3/2012. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại khóa tập huấn tại Vĩnh Phúc:

 

Tập huấn Giảng Viên về “Kỹ năng truyền thông trực tiếp và Sử dụng công cụ chiến dịch Nhớ tôi mỗi lần”

Hình 1. Học viên thực hành Xây dựng Chương trình tập huấn lại cho các đồng đẳng viên

 

Tập huấn Giảng Viên về “Kỹ năng truyền thông trực tiếp và Sử dụng công cụ chiến dịch Nhớ tôi mỗi lần”

Hình 2. Các học viên đang thực hành sử dụng bộ công cụ truyền thông

Tập huấn Giảng Viên về “Kỹ năng truyền thông trực tiếp và Sử dụng công cụ chiến dịch Nhớ tôi mỗi lần”

Hình 3. Học viên thực hành giảng dạy trên lớp phần Hướng dẫn sử dụng công cụ truyền thông