Sức khỏe sinh sản/TD

isms.org.vn

Sử dụng công cụ truyền thông cho nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm MSM.

isms.org.vn

Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ dự án PMTCT

isms.org.vn

“Khảo sát nhu cầu thay đồi nghề nghiệp của những người hành nghề mại dâm nam và nữ trên bốn quận huyện TPHCM” trong khuôn khổ dự án: “Tiến lên phía trước”

isms.org.vn

Đào tạo cho nhóm truyền thông trực tiếp IPC_Vòng 5

isms.org.vn

Chăm sóc sớm ở bà mẹ và trẻ sơ sinh: Hội nghị bàn tròn tại Việt Nam

isms.org.vn

Hội thảo về nghiên cứu và dự phòng HIV/AIDS-Nha Trang

isms.org.vn

Chăm sóc sớm ở bà mẹ và trẻ sơ sinh: Hội nghị bàn tròn tại Việt Nam