Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ dự án PMTCT

Tổ chức PSI Việt Nam đang xúc tiến chương trình phòng chống lây truyền mẹ con (PMTCT), với mục tiêu là nhóm phụ nữ mang thai có nguy cơ thấp và cao ở 11 tỉnh trong đó có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Điện Biên, Nam Định, Bắc Giang và Yên Bái. Mục tiêu của chương trình nhằm đẩy mạnh dịch vụ PMTCT, đặc biệt là “xét nghiệm sớm HIV” như 1 phần của các dịch vụ ANC, cũng như giới thiệu khách hàng đến nhận các dịch vụ vào phù hợp, quá trình này sử dụng tiếp cận 1-1 và nhóm truyền thông

Nâng cao kỹ năng truyền thông và phát huy hiệu quả truyền thông nhóm, truyền thông trực tiếp PSI Việt Nam đã hợp tác với Viện nghiên cứu Y xã hội học để tiến hành chương trình đào tạo cho 272 nữ hộ sinh/cộng tác viên dân số và nhân viên tiếp cận cộng đồng tại 11 tỉnh. Thời gian tiến hành đào tạo dự kiến từ tháng 8-10/2010. Các đối tượng được tập huấn và được trang bị đầy đủ về các kiến thức cũng như các kỹ năng truyền thông, có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ truyền thông để truyền tải các thông điệp chính cho 2 nhóm đối tượng phụ nữ có thai (nguy cơ cao và nguy cơ thấp)

Các khóa đào tạo nhằm xây dựng năng lực cho các nhóm Nữ hộ sinh/cộng tác viên dân số và nhân viên tiếp cận cộng đồng để tiến hành truyền thông 1-1 và các buổi truyền thông nhóm tại ANCs, hộ gia đình, thông qua chuyến thăm của khách hàng và các cuộc họp của khách hàng. Khóa đào tạo tập trung vào kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, PMTCT, kỹ năng truyền thông trực tiếp và sửa dụng các công cụ truyền thông (IEC).

Phương pháp giảng dạy tập trung vào học viên. Các bài thực hành thảo luận nhóm, đóng vai được tổ chức theo các phần kỹ năng. Nội dung tập huấn kết hợp 2 phần kỹ năng và phần sử dụng công cụ truyền thông.

Trong quá trình tập huấn chúng tôi cũng đưa ra những đánh giá cho học viên đầu và cuối khóa học về kiến thức và kỹ năng dựa trên bảng hỏi được thiết kế sẵn. Mục đích để nắm được các kiến thức cũng như kỹ năng của học viên thay đổi như thế nào sau khóa học cũng như rút kinh nghiệm cho các lớp tiếp theo.