Đào tạo cho nhóm truyền thông trực tiếp IPC_Vòng 5

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế tại Việt Nam (PSI/ Vietnam) hiện đang hợp tác cùng với các đối tác tại Việt Nam triển khai chương trình nhằm tăng cường các hành vi tình dục an toàn trong nhóm khách hàng nam giới của gái mại dâm tại 7 tỉnh của Việt Nam.

 Trong sự hợp tác này, phần đóng góp của PSI bao gồm việc tuyển dụng các nhóm Truyền thông viên trực tiếp (IPC), sử dụng các kết quả nghiên cứu để xây dựng một chương trình dựa trên kết quả thực tế, xây dụng các hoạt động can thiệp và chiến lược truyền thông, quản lý hợp phần truyền thông đại chúng và truyền thông cấp độ vừa, trang bị các tài liệu truyền thông, sản xuất các tài liệu và công cụ cho IPC sử dụng để truyền tải thông điệp, và tập huấn cho IPC để sử dụng tài liệu và truyền tải các thông điệp với chất lượng cao tại thực địa.

PSI triển khai chương trình Truyền thông thay đổi hành vi lồng ghép nhằm tăng cường các hành vi tình dục an toàn trong nhóm khách hàng nam giới của gái mại dâm tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hồ Chí Minh, An Giang và Cần Thơ. PSI xây dựng năng lực cho các IPCs. Hàng ngày, các IPC tiến hành các buổi truyền thông trực tiếp tại các nơi vui chơi giải trí (EE) như nhà hàng, bia hơi để truyền tải các thông điệp của chương trình.

Phối hợp với tổ chức PSI trong việc nâng cao các kỹ năng truyền thông cho nhóm IPC các cán bộ của Viện nghiên cứu Y xã hội học đã cùng hợp tác xây dựng chương trình, tài liệu, công cụ và trực tiếp tham gia đào tạo cho nhóm IPC tại 7 tỉnh.