Tất cả dự án

isms.org.vn

35% người hút thuốc cai nghiện thành công tại trạm y tế xã

isms.org.vn

Dự án: “Xây dựng và thử nghiệm tính phù hợp và khả thi của hệ thống tin nhắn hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường đối với người cao tuổi tại Việt Nam

isms.org.vn

Điều tra về hành vi tình dục, TCMT và sử dụng dịch vụ HIV trong nhóm phụ nữ mại dâm tại 7 tỉnh PEPFAR (Vòng 2)

isms.org.vn

Hội nghị ‘Xây dựng kế hoạch hoạt động về cai nghiện thuốc lá giai đoạn 2017 – 2018’

isms.org.vn

Hội nghị "Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã"

isms.org.vn

Hội nghị tổng kết giai đoạn 3 - dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm Y tế xã”

isms.org.vn

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá”

isms.org.vn

Hội thảo định hướng triển khai dự án thí điểm mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã, phường

isms.org.vn

Hội thảo viết đề xuất dự án xin tài trợ

isms.org.vn

Nghiên cứu định lượng về người tiêm chích ma túy- dự án R21- tính khả thi trong việc cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV tại các hiệu thuốc ở Hà Giang, Việt Nam

isms.org.vn

Tập huấn Cán bộ Y tế Trạm cho dự án "Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã"

isms.org.vn

Tập huấn Giảng viên về Kỹ năng truyền thông và sử dựng công cụ truyền thông trực tiếp cho các cán bộ của các Trung tâm PC HIV/AIDS

  • 1
  • 2