Hội nghị "Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã"

Hội nghị có sự tham gia của TS.BS Nguyễn Trương Nam – Viện trưởng ISMS, bà Nguyễn Thị Linh – Giám đốc trung tâm nghiên cứu (SC-ISMS), BS.CKII Nguyễn Đức Vượng – Giám đốc trung tâm y tế huyện Phổ Yên và các đại diện từ phía ISMS, trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cũng như các trạm y tế xã của huyện Phổ Yên.


Phát biểu tại hội nghị, Ts.Bs Nguyễn Trương Nam cũng như BS.CKII Nguyễn Đức Vượng đã giới thiệu tổng quan về dự án. Theo kế hoạch, dự án trong giai đoạn 1 sẽ triển khai đồng thời hai mô hình tư vấn cai nghiện thuốc lá tại 8 xã của huyện Phổ Yên (mỗi mô hình sẽ triển khai tại 4 xã) trong thời gian 15 tháng. Mục tiêu của dự án nhằm so sánh được sự hiệu quả của hai mô hình, một bên chỉ có có sự hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, cùng với hệ thống nhắc nhở lâm sàng tại các cơ sở y tế, bên còn lại có thêm hỗ trợ tư vấn từ các y tế thôn bản.Bên cạnh việc triển khai mô hình can thiệp, Viện nghiên cứu Y-Xã hội học cũng sẽ tiến hành nghiên cứu, đánh giá nhằm giúp các hoạt động can thiệp được hiệu quả và đúc kết kinh nghiệm triển khai trong giai đoạn 1 để tiến tới giai đoạn 2.


Dự án được đánh giá là cơ sở thực tiễn để thúc đẩy việc nhân rộng, thực hiện và phổ biến các chiến lược điều trị cai nghiện thuốc lá dựa trên bằng chứng, hứa hẹn sẽ đóng góp phần quan trọng trong công cuộc phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam, cũng như trên toàn thế giới.


Hội nghị "Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã"