Hội nghị ‘Xây dựng kế hoạch hoạt động về cai nghiện thuốc lá giai đoạn 2017 – 2018’

Nhằm phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động về cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam, ngày 27/4/2017, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế đã chủ trì tổ chức cuộc họp xây dựng kế hoạch hoạt động về cai nghiện thuốc lá giai đoạn 2017 – 2018. Tham gia cuộc họp có sự tham gia của các thành viên nằm trong mạng lưới các tổ chức đang hoạt động về các lĩnh vực liên quan tới tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương và Viện nghiên cứu Y – Xã hội học. Tại cuộc họp, các bên đã chia sẻ về các hoạt động và kết quả của đơn vị mình đã thực hiện trong thời gian vừa qua.


Mở đầu cuộc họp, đại diện Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá đã tóm tắt mục đích cuộc họp và báo cáo tóm tắt các hoạt động và kết quả chương trình cai thuốc lá tại Việt Nam giai đoạn 2015 – 2016.


Tiếp theo đó, bệnh viện Bạch Mai đã có báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm tư vấn cai nghiện thuốc lá của đơn vị giai đoạn 2015 -2016 trong hội nghị. Bệnh viện Y học cổ truyền TW cũng chia sẻ kết quả bước đầu sử dụng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với tư vấn cai nghiện thuốc lá để hỗ trợ người hút thuốc cai nghiện thuốc lá.


Tại cuộc họp, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học đã chia sẻ kết quả một số hoạt động hỗ trợ cai nghiện thuốc lá do Viện triển khai. Trong đó bao gồm giới thiệu về các dự án đã và đang được triển khai như Dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai thuốc lá tại trạm y tế xã” được tài trợ bởi Viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ trong vòng 5 năm (2014 – 2018), địa bàn triển khai tại 26 xã/phường tại thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên. Dự án đã hoàn thành xong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại thị xã Phổ Yên và đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 3 tại huyện Đại Từ. Kết quả của giai đoạn 1 và 2 về tư vấn hỗ trợ cho bệnh nhân cai thuốc thành công rất khả quan, có khoảng 35% số người hút thuốc nhận tư vấn cai thuốc từ cán bộ y tế và y tế thôn bản được Dự án đào tạo đã cai thuốc thành công.


Trong 2 năm 2015-2017, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học cũng đã triển khai dự án “Phát triển và phổ biến chương trình đào tạo về điều trị cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế tại Việt Nam” do tổ chức Global Bridges và Quỹ Pfizer tài trợ. Kết thúc 2 năm thực hiện dự án, Viện đã xây dựng được chương trình đào tạo cho cán bộ y tế về tư vấn và điều trị sử dụng thuốc lá; xây dựng và thử nghiệm chương trình đào tạo giảng viên nguồn và phổ biến chương trình đào tạo trực tuyến cho cán bộ y tế về tư vấn và điều trị sử dụng thuốc lá thông qua website: www.vquit.vn.

Ngoài các Dự án hỗ trợ cai nghiện thuốc lá có tài trợ nước ngoài, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học cũng đang triển khai chương trình hỗ trợ cai thuốc lá trong doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.

Từ những nội dung chia sẻ của các tổ chức, đơn vị, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá đã chủ trì thảo luận về kế hoạch hoạt động tăng cường hiệu quả chương trình cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam giai đoạn 2017-2018 thông qua tăng cường phối hợp hoạt động giữa các tổ chức, đơn vị trong mạng lưới thành viên cũng như thảo luận về các giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại khó khăn khi thực hiện chương trình.