Triển khai các hướng dẫn hỗ trợ và điều trị cai thuốc lá tại tuyến y tế cơ sở Việt Nam

Giới thiệu chung

Tại Việt Nam, gần một nửa nam giới trưởng thành đang hút thuốc lá. Với dân số khoảng 90 triệu người Việt Nam là nước có tổng số người trưởng thành hút thuốc lá cao thứ hai tại Đông Nam Á (hơn 16 triệu người). Theo Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG), việc giảm số người tử vong do hút thuốc lá sẽ đạt được trong tương lai gần thông qua việc hỗ trợ người hút thuốc lá bỏ thuốc. Điều trị cai thuốc lá theo hướng dẫn điều trị sử dụng và phụ thuộc vào thuốc lá của Cục Y tế dự phòng Hoa Kỳ là biện pháp dựa trên những bằng chứng và là biện pháp có chi phí hiệu quả cao.

 

Triển khai các hướng dẫn hỗ trợ và điều trị cai thuốc lá tại tuyến y tế cơ sở Việt Nam

 

Mục tiêu lâu dài của dự án

Mục tiêu lâu dài của dự án là phát triển mô hình chung về triển khai điều trị cai thuốc lá dựa trên bằng chứng trong hệ thống y tế sẵn có tại địa phương và trên thế giới. Mục tiêu của đề xuất này là để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thực hành bằng cách thực hiện một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng nhằm so sánh chi phí và hiệu quả của hai chiến lược (thực tế và có thể nhân rộng) trong việc thực hiện các hướng dẫn điều trị cai thuốc lá dựa trên bằng chứng tại các cơ sở y tế tại Việt Nam.

Các mục tiêu cụ thể

  1.   Tiến hành nghiên cứu đánh giá ban đầu để tìm hiểu các yếu tố cơ bản của địa phương triển khai dự án
  2.  So sánh chi phí và tính hiệu quả của hai chiến lược thực hiện hướng dẫn điều trị cai thuốc lá
  3.  Sử dụng phương pháp kết hợp để xác định các cở sở lý thuyết

Các đối tác tham gia dự án

Đại học Y Hà Nội
Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ y tế)
Đại học Y tế công cộng Jouns Hopkins
Đai học New York
Hội Y tế công cộng Việt Nam
Viện nghiên cứu Y - Xã hội học

Đơn vị tài trợ

Viện sức khỏe - Bộ Y tế Hoa Kỳ