Tập huấn Y tế thôn bản cho Dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã”

Trong khuôn khổ dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã”, Viện nghiên cứu Y - Xã hội đã triển khai thành công lớp tập huấn cho 27 y tế thôn bản được chọn tham gia dự án tại các trạm y tế nhánh 2. Khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 13-15/4/2016 tại Trung tâm y tế huyện Đại Từ, Thái Nguyên.

 

Tập huấn Y tế thôn bản cho Dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã”
 

Khóa tập huấn đã cung cấp các thông tin chung về thuốc lá, tác hại của thuốc lá và lợi ích khi cai thuốc cho y tế thôn bản; trang bị cho họ các kỹ năng truyền thông, kỹ năng tư vấn và tự tin áp dụng các kỹ năng này khi tư vấn; giúp y tế thôn bản hiểu và áp dụng được quy trình tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá và nắm được các quy trình giám sát, theo dõi và báo cáo của dự án.