Hội thảo trình bày sơ bộ “Nghiên cứu thực trạng tổ chức đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, điều kiện và sự cân đối giữa năng lực của cơ sở y tế với số lượng, đối tượng người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu”

Hội thảo trình bày sơ bộ “Nghiên cứu thực trạng tổ chức đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, điều kiện và sự cân đối giữa năng lực của cơ sở y tế với số lượng, đối tượng người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu” do ISMS tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 15/6/2016 tại Hội trường 4, Khách sạn La Thành, Hà Nội.

Mục đích của hội thảo

  • Trình bày kết quả ban đầu từ điều tra tại 8 tỉnh;
  • Thảo luận và đóng góp ý kiến cho Nhóm nghiên cứu nhằm hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

Thành phần tham dự Hội thảo

Dự kiến gồm 50 đại biểu đến từ Vụ BHYT, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Ban Thực hiện chính sách BHYT và Ban Cấp sổ thẻ (BHXH Việt Nam), Ban quản lý dự án, Ngân hàng thế giới và đại diện của các đơn vị tham gia nghiên cứu như Sở Y tế tỉnh, BHXH tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa/Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã của các tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.