Điều tra quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Khái quát
Các nghiên cứu xã hội về các chủ đề liên quan tới người cao tuổi tại Việt Nam bắt đầu từ những năm 1970 và phát triển đáng kể từ năm 1990. Nghiên cứu về người cao tuổi ở Việt Nam đã nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề lão hóa và đã giúp thiết kế, nâng cao và đánh giá các chính sách và chương trình liên quan đến cộng đồng người cao tuổi ở Việt Nam. Trong số các nghiên cứu đó có một vài cuộc điều tra về tình hình dân số già ở Việt Nam. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mang tính đại diện quốc gia vẫn chưa được triển khai tại Việt Nam. Mặc dù các nước láng giềng như các nước ASEAN và Trung Quốc đã tổ chức các điều tra mang tính đại diện trên.

Để rút ngắn khoảng cách đó, Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương (IRC) và Viện nghiên cứu Y- xã hội học đã tham gia tổ chức điều tra quốc gia về người cao tuổi tại Việt Nam (VNAS), là một phần của dự án “Tăng cường các quyền của người cao tuổi thiệt thòi tại Việt Nam” đang được triển khai bởi Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Mục tiêu dài hạn của dự án là nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam thông qua trao quyền cho người cao tuổi và cộng đồng của họ. Các kết quả khảo sát sẽ góp phần định hướng trong việc xây dựng chính sách quốc gia và xây dựng các chương trình có ảnh hưởng tới người cao tuổi tại Việt Nam cũng như những can thiệp tập chung vào người cao tuổi tại Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu

Các mục tiêu của nghiên cứu nhằm thu thập thông tin như sau:

  • Đặc điểm kinh tế xã hội
  • Tình trạng sức khỏe
  • Điều kiện sống và sự sắp xếp cuộc sống
  • Vai trò và đóng góp cho gia đình, cộng đồng và xã hội  

Thiết kế nghiên cứu và đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia nghiên cứu bao gồm 4,000 người độ tuổi từ 50 trở lên tại 6 vùng và 12 tỉnh, bao gồm Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Huế, Đắc Lắc, Quảng Nam, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Sóc Trăng.

Phương pháp

Điều tra này là 1 nghiên cứu cắt ngang mang tính đại diện cho quốc gia. Đối tượng tham gia được chọn ngẫu nhiên từ quần thể nghiên cứu và được phỏng vấn trực tiếp sử dụng bộ câu hỏi có sẵn. 

Thời gian cho việc thu thập số liệu

Từ tháng 4/2011 – 4/2012

Tài trợ và đối tác
Điều tra được thực hiện với sự hợp tác của IRC và Hội phụ nữ Việt Nam. Điều tra được tài trợ bởi Atlantic Philanthropies.