Hội thảo Báo cáo kết quả phân tích thống kê bảo hiểm y tế và đề xuất lựa chọn các Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ Bảo hiểm y tế chi trả

Hội thảo công bố kết quả ban đầu phân tích thống kê bảo hiểm cho các dịch vụ y tế do bảo hiểm y tế chi trả được diễn ra trong hai ngày 21-22/4/2016. Thành phần tham gia dự kiến gồm ông Phạm Lê Tuấn -Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, ông Eamon Kelly - Chuyên gia của USAID/HFG, PGS Giang Thanh Long - ISMS và các đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế quan tâm tới lĩnh vực, hoạt động về bảo hiểm y tế. Ngoài ra còn có sự tham gia của các báo, đài đưa tin về sự kiện này.

Hội thảo trình bày về quá trình thu thập số liệu, các phát hiện chính từ phân tích thống kê BHYT và các bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, hội thảo cũng đưa ra đề xuất các gói dịch vụ y tế cơ bản – với Bộ Y tế (sử dụng ví dụ từ trường hợp mổ đẻ), mô hình Gói dịch vụ y tế cơ bản và việc triển khai tại Việt Nam và nguyên tắc cũng như tiêu chí xây dựng các gói dịch vụ y tế cơ bản cho 28 chuyên ngành, các dịch vụ mới, thuốc và vật tư, trang thiết bị y tế. Hy vọng đây sẽ là bước đệm quan trọng cho việc xác định gói dịch vụ y tế cơ bản cho mọi người dân tham gia bảo hiểm y tế sẽ được áp dụng trong những năm tới đây theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế.