Hội Thảo Báo Cáo Kết Quả Sơ Bộ Điều Tra Quốc Gia Người Cao Tuổi Việt Nam

Hội thảo đã thu hút hơn 30 đại biểu đến từ các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam và các tổ chức Quốc tế có quan tâm và làm việc về các vấn đề liên quan tới người cao tuổi như Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Vụ Chính sách Bảo hiểm Y tế - Bộ Y Tế, Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc…

Các báo cáo tại hội thảo tập trung vào những kết quả sơ bộ về điều kiện kinh tế, xã hội và sức khỏe, chăm sóc y tế dành cho người cao tuổi như bố trí cuộc sống cho người cao tuổi trong các gia đình có nhiều thế hệ chung sống, điều kiện kinh tế, thu nhập của hộ gia đình của người cao tuổi; các vấn đề về bệnh tật, khám chữa bệnh…

Các đại biểu tham dự đều đánh giá cao ý nghĩ và chất lượng của cuộc điều tra đối với công tác lập kế hoạch chiến lược chung về người cao tuổi tại Việt Nam trong những năm tiếp theo cũng như các hoạt động can thiệp hiện tại. Các đại biểu cũng bầy tỏ mong muốn được chia sẻ thêm các kết quả từ cuộc khảo sát để làm căn cứ trong các hoạt động xây dựng chiến lược, chính sách cũng như can thiệp trong thời gian tới.

Đại diện của Viện Nghiên Cứu Y Xã Hội Học cho biết theo kế hoạch trong tháng 4/2012 sẽ tổ chức Hội Thảo Báo Cáo Kết Quả Tổng Thể về điều tra này. 

Điều tra Quốc gia về Người Cao Tuổi tại Việt Nam là một phần của dự án “Tăng cường các quyền của người cao tuổi thiệt thòi tại Việt Nam” đang được triển khai bởi Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam”. Mục tiêu dài hạn của dự án là nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam thông qua trao quyền cho người cao tuổi và cộng đồng của họ. Các kết quả khảo sát sẽ góp phần định hướng trong việc xây dựng chính sách quốc gia và xây dựng các chương trình có ảnh hưởng tới người cao tuổi tại Việt Nam cũng như những can thiệp tập chung vào người cao tuổi tại Việt Nam. Đối tượng tham gia nghiên cứu bao gồm 4,000 người độ tuổi từ 50 trở lên tại 6 vùng và 12 tỉnh, bao gồm Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Huế, Đắc Lắc, Quảng Nam, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Sóc Trăng. Điều tra được thực hiện với sự hợp tác của Công ty Nghiên cứu & Tư Vấn Đông Dương IRC và Hội phụ nữ Việt Nam. Điều tra được tài trợ bởi Atlantic Philanthropies.