Hội thảo "Tập huấn giảng viên chính"


Khóa đào tạo “Tập huấn giảng viên chính” – TOT kéo dài trong 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 12 năm 2010 là một trong những hoạt động hợp tác về đào tạo giữa PSI và Viện nghiên cứu Y-Xã hội học (ISMS).

Các giảng viên đến từ ISMS bao gồm: Tiến sĩ. Phạm Thị Hoàng Vân, Tiến sĩ. Phan Thị Thu Hà, Thạc sĩ. Vũ Ngọc Dũng đã trực tiếp tham gia xây dựng giáo trình giảng dạy và là những giảng viên chính cho lớp tập huấn

 

Học viên tham dự tập huấn lần này bao gồm
Các cán bộ của PAC – là giảng viên của các dự án khác nhau (FHI, LifeGAP, CDC) và các điều phối viên của PAC (trong chương trình PSI).

 

Mục đích tập huấn

Các giảng viên từ PAC và điều phối viên sẽ có thể:

  1. Tiến hành tập huấn cho nhân viên tiếp cận cộng đồng và đồng đẳng viên làm việc trực tiếp với các nhóm nguy cơ để tăng cường triển khai chương trình 100% bao cao su và sử dụng dịch vụ VCT
  2. Tiến hành các hoạt động tiếp theo sau tập huấn để hỗ trợ đồng đẳng viên, nhân viên tiếp cận cộng đồng triển khai công việc tại thực địa
  3. Đưa ra các kiến nghị về việc tiếp tục gói hỗ trợ truyền thông toàn diện

 

Mục tiêu cụ thể

Sau tập huấn, các giảng viên của PAC và các điều phối có thể:

  1. Giải thích các nguyên tắc học tập của người lớn
  2. Mô tả chương trình 100% bao cao su và các thông điệp chính
  3.  Mô tả lợi ích của kỹ năng truyền thông
  4. Tiến hành tâp huấn với nhóm đối tượng cụ thể (nhân viên tiếp cận cộng đồng/ đồng đẳng viên của các chương trình tiêm chích, MSM, mại dâm) sử dụng các công cụ và kỹ năng dẫn trình.
  5. Có được các giải pháp hợp lý để xử lý các tình huống khó có thể xảy ra trong khi tập huấn cho các nhóm đối tượng khác nhau.

 

25 học viên- đến từ 5 tỉnh Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Nghệ An đã tích cực tham gia học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong suốt 3 ngày của khóa tập huấn. Với sự giảng dạy nhiệt tình của các cán bộ đến từ ISMS, các học viên đã được tập huấn nâng cao năng lực tiếp cận cộng đồng, xử lý các tình huống khó, thực hành sử dụng các bộ công cụ truyền thông…