Hội thảo “Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội trong quản trị quyền trẻ em và phòng chống trừng phạt thể chất – tinh thần, bạo lực với trẻ em”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” được hỗ trợ bởi Tổ chức cứu trợ trẻ em, ngày 5/12/2016, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS) và Trung tâm nghiên cứu và phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức hội thảo “Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội trong quản trị quyền trẻ em và phòng chống trừng phạt thể chất – tinh thần, bạo lực với trẻ em” tại Hội trường Thăng Long, Super Hotel Candle, Hà Nội. 

Buổi hội thảo nhằm tìm hiểu về vai trò của các tổ chức xã hội trong thực thi quyền trẻ em và quản trị quyền trẻ em dưới những góc nhìn và trao đổi cởi mở, thẳng thắn của các khách mời. Đồng thời, những thông tin về vấn đề trừng phạt thể chất- tình thần với trẻ em, bạo lực với trẻ em đã được trình bày và cập nhật. Những công cụ hỗ trợ cho phát triển năng lực của tổ chức cũng đã được giới thiệu đến khán giả.