Khảo sát ban đầu: Mô hình thí nghiệm trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng

Trong những năm gần đây, bạo lực giới (BLG) đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng  trong lĩnh vực sức khoẻ cộng đồng và nhân quyền ở Việt Nam, vấn đề này cần được chính phủ giải quyết triệt để. BLG bao gồm bạo lực nhắm tới các cá nhân hoặc các nhóm trên cơ sở giới tính của họ và nhấn mạnh các quan hệ quyền lực bất bình đẳng giữa các giới. Bạo lực giới tại trường học (BLGTH), tuy nhiên, ít được biết tới hoặc bàn luận trong nước.

Đọc thêm