Mối liên quan giữa tỷ lệ mổ đẻ cao tại Việt Nam với kiến thức thái độ của phụ nữ mang thai

Tóm lược nghiên cứu

"Tìm hiểu mối liên quan giữa tỷ lệ mổ đẻ cao tại Việt Nam với kiến thức thái độ của phụ nữ mang thai về các phương thức sinh và các quan điểm của các nhân viên y tế"

Theo khảo sát gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam là nước có tỉ lệ mổ đẻ đứng thứ 2 khu vực Châu Á và đang có xu hướng tăng lên. Trong khi đó mổ đẻ đã được chứng minh làm tăng các nguy cơ biến chứng ngắn hạn cũng như lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ. Vì vậy để tìm hiểu và làm rõ những nguyên nhân tác động đến vấn đề này  Viện nghiên cứu Y- Xã hội học cùng Bs, Ths Huỳnh Quốc Hiếu –Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi đã phối hợp thiết kế và triển khai nghiên cứu “Tìm hiểu mối liên quan giữa tỷ lệ mổ đẻ cao tại Việt Nam với kiến thức thái độ của phụ nữ mang thai về các phương thức sinh và các quan điểm của các nhân viên y tế’. Các nhà nghiên cứu hi vọng, từ kết quả nghiên cứu có thể hỗ trợ cho các chiến lược, chính sách sức khoẻ sinh sản Quốc gia nhằm giảm tỷ lệ mổ đẻ.

Đây là một nghiên cứu dịch tễ học cắt ngang có phân tích. Nghiên cứu được triển khai từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2010 trên 260 phụ nữ mang thai tuần từ 36-39 đến khám tại Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi thông qua phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Nghiên cứu tìm hiểu kién thức và thái độ của những người phụ nữ này bằng cách phỏng vấn trực tiếp sử dụng bộ câu hỏi bao gồm các thông tin về nhân khẩu học, tiền sử bệnh tật, tiền sử phụ khoa, kiến thức và thái độ đối với phương pháp mổ đẻ.
     Tải đề cương chi tiết