Nâng cao kỹ năng truyền thông nhóm cho IPC_Vòng 6

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế tại Việt Nam (PSI/ Vietnam) hiện đang hợp tác cùng với các đối tác tại Việt Nam triển khai chương trình nhằm tăng cường các hành vi tình dục an toàn trong nhóm khách hàng nam giới của gái mại dâm tại 7 tỉnh của Việt Nam.
 
Sau khóa đào tạo cho nhóm IPC vòng 5 thực hiện trong tháng 2/2010 chúng tôi tiếp tục có những đánh giá về nhu cầu đào tạo cho tập huấn vòng 6. Việc đánh giá thông qua quan sát trực tiếp nhân viên truyền thông tại thực địa (quán bia, rượu… trên địa bàn TP Hà Nội và Hải Phòng) đồng thời chúng tôi cũng tiến hành đánh giá về kiến thức, thực hành và nhu cầu dựa trên các cuộc phỏng vấn sâu: giám sát thực địa, thảo luận nhóm IPC. Sau quá trình này chúng tôi đã đưa ra những khuyến nghị cho vòng tập huấn vòng 6 về nâng cao các kỹ năng và thực hành các công cụ mới trong tháng 10-12/2010.
 
Tập huấn IPC vòng 6 được khởi động từ ngày 31/08/2010 tại Hà Nội đến nay chúng tôi đã thực hiện xong tại 3 tỉnh, (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh)
 
Khóa tập huấn chủ yếu xoay quanh các kỹ năng cần thiết cho các IPC trong quá trình làm việc: kỹ năng đặt câu hỏi tiếp nối, kỹ năng tóm tắt, kỹ năng xử lý các tình huống khó, kỹ năng ứng phó khách hàng khó…thực hành 3 games mới: VCT về hành vi nguy cơ, Người chủ khách sạn, Người bạn của tôi.