Nghiên cứu đánh giá nhu cầu: "Đô thị hóa và hành vi nguy cơ đến sức khỏe thanh niên Việt Nam"

Mục tiêu chính

Sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế trong những năm qua đã kéo theo những biết đổi lớn về mặt xã hội cũng như thay đổi sâu sắc lối sống thanh thiếu niên Việt Nam. Lợi ích của sự tăng trưởng kinh tế hiển nhiên làm cho mức sống người dân được nâng cao, tuy nhiên nó cũng góp phần làm nảy sinh nhiều hơn những vấn đề xã hội (như tai nạn giao thông, buôn ma tuý, mại dâm) đặc biệt trong những thành phố lớn nơi đang diễn ra quá trình đô thị hoá với tốc độ nhanh chóng.

Đó là sự tăng lên về các loại tài liệu khoa học, bao gồm cả độ bao phủ phương tiện truyền thông đại chúng đã chỉ ra rằng, cùng với sự phát triển đất nước, thanh niên ở các khu đô thị Việt Nam đang nằm trong một số mối nguy cơ như tai nạn thương tích, HIV/AIDS và sự bạo hành. Trong bối cảnh chuyển giao kinh tế - xã hội mau lẹ này rất cần một can thiệp chi phí hiệu quả để ngăn chặn thanh thiếu niên Việt Nam không dính vào những hành vi nguy cơ. Mục tiêu chủ yếu của đề xuất này nhằm tiến hành một đánh giá nhu cầu phát hiện những vấn đề sức khoẻ và hành vi nguy cơ liên quan của thanh niên Việt Nam trong các khu đô thị mới tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Dự án này là một bước tiến cho sự phát triển nghiên cứu can thiệp phối hợp giữa trường Sức Khoẻ dân số, Đại Học Qeensland – Úc và các viện khoa học Việt Nam.

Những mục tiêu cụ thể của nghiên cứu

Mục tiêu 1

Xác định những vấn đề sức khoẻ của nhóm thanh thiếu niên trong các khu đô thị mới ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, và các yếu tố chính sách, môi trường, hành vi đi kèm.

Mục tiêu 2

Phát hiện mô hình bệnh tật và hành vi sức khoẻ của thanh niên đô thị dựa trên những ưu tiên cho can thiệp có thể được thiết lập.

Mục tiêu 3

Xác định các bên liên quan chính cho những can thiệp kế tiếp để giải quyết những hành vi nguy cơ cùng với quá trình đô thị hoá.

Mục tiêu 4

Xây dựng đề xuất dự án cho nghiên cứu can thiệp kết hợp giữa đại học Qeensland và các Viện khoa học Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề sức khoẻ ở thanh thiếu niên Việt Nam trong các khu đô thị mới.