Nghiên cứu đánh giá thái độ của cán bộ y tế đối với vấn đề cai thuốc lá tại Việt Nam 2012-2013

Khái quát
Gần một nửa nam giới trưởng thành tại Việt Nam đang sử dụng thuốclá - chiếm tỷ lệ cao thứ hai tại các nước Đông Nam Á (SEACs). Với dân số khoảng 90 triệu người, Việt Nam cũng là nước có tổng số người hút thuốclớn thứ hai tại Đông Nam Á (hơn 16 triệu người). Mặc dù tỷ lệ hút thuốc ở phụ nữ Việt Nam thấp (1,4%) nhưng tỷ lệ tiếp xúc với khói thuốc cao, dao động từ 55.3-67.6%.
Theo nghiên cứu Toàn cầu về người sử dụng thuốc lá năm 2010 (GATS), giống như các nước Đông Nam Á khác, mặc dùViệt nam có hệ thống y tế phủ sóng rộng nhưng lại thiếu các dịch vụ cai thuốc lá cho người dân.Năm 2012, Tiến sĩ Donna Shelley thuộc Trung tâm Y tế NYU Langone kết hợp với Viện nghiên cứu Y – Xã hội học tiến hành xây dựng mô hình tư vấn cai thuốc lá tại huyện Đông Anh – Hà Nội bao gồm sự tham gia của các cán bộ y tế và đội ngũ  y tế thôn/bản. Trước khi bắt đầu thử nghiệm mô hình cai thuốc lá mới, nghiên cứu này sẽ đánh giá tính khả thi của việc kết hợp mô hình y tế thôn vào hệ thống y tế công cộng tại Việt Nam. Mô hình này sẽ bao gồm các cán bộ y tế thăm khám và giới thiệu bệnh nhân hút thuốc tới y tế thôn cung cấp hỗ trợ cai thuốc lá. Cán bộ y tế thường thiếu thời gian thực hiện theo hướng dẫn điều trị sử dụng thuốc lá. Do đó, mô hình y tế thôn sẽ đóng vai trò cung cấp dịch vụ ủy thác vai và tư vấn cho người hút thuốc thông qua đó hứa hẹn sẽ tăng cường khả năng tiếp cận của người hút thuốc lá với các chương trình can thiệp.
Mục tiêu chính của nghiên cứubao gồm:
1) Đánh giá thái độ và niềm tin về điều trị sử dụng thuốc lá của cán bộ y tế và các mô hìnhđiều trị hiện naytại Việt Nam,
2) Đánh giá thái độ, kiến thức và niềm tin về việc sử dụng thuốc lá và nhu cầu đào tạo của y tế thôn/bản
3) Thử nhiệm chương trình đào tạocho y tế thôn/bản
Thu thập số liệu:
Nghiên cứu khảo sát đã được tiến hành trong tháng 11/2012 với sự tham gia của hơn 100 bác sĩ và y tá tại 23 trạm y tế huyện Đông Anh – Hà Nội để đánh giá thái độ của cán bộ y tế đối với cai thuốc lá, chính sách không khói thuốc và các giải pháp hiện tại để giải quyết vấn đề sử dụng thuốc lá của bệnh nhân và gia đình. Bốn buổi thảo luận nhóm tập trung đã được tiến hành với sự tham gia của các cán bộ y tế thôn để đánh giá phạm vi công việc, thái độ đối với cai thuốc lá và vai trò trong điều trị thuốc lá, các rào cản về nhận thức và hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện mô hình giới thiệu tư vấn. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã tiến hành hai buổi thảo luận nhóm tập trung về những phản hồi của chương trình đào tạo. Các buổi thảo luận nhóm được tiến hành bởi nghiên cứu viên của ISMS.
Phân tích dữ liệu và báo cáo nghiên cứu sẽ được hoàn thành vào trong tháng 01/2013

Đối tác: Tiến sĩ Donna Shelley - Trung tâm Y tế NYU Langone