Nghiên cứu người cao tuổi Việt Nam

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện nghiên cứu Y-Xã hội học và Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương đã phối hợp thực hiện Điều tra Quốc Gia về người cao tuổi tại Việt Nam. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án "Nâng cao quyền của người cao tuổi thiệt thòi tại Việt Nam"do Atlantic Philanthropies tài trợ. Mục đích nghiên cứu nhằm điều tra tình trạng sức khỏe và tình trạng xã hội củangười cao tuổi tại Việt Nam. Cuộc điều tra được thực hiện với 4.000 người từ 50 tuổi trở lên tại 12 tỉnh/thành trong cả nước. 

Đọc thêm